شما اینجا هستید

مديريت منابع آب

آشنايي اجمالي با اهم قوانين موضوعه كشور در خصوص منابع آب، آشنايي اجمالي با تشكيلات كشوري مديريت منابع آب، توزيع آب، و نيز با مصرف‌كنندگان آب و سهم آنان از منابع آب كشور، آشنايي اجمالي با عرف‌هاي موجود در زمينه مالكيت منابع آب و نحوه توزيع (تقويم تحويل) و نيز نرخ‌گذاري منابع آب در مناطق مختلف كشور، انواع منابع آب: رودخانه‌ها، چاه‌ها، قنوات، چشمه‌ها، آبخانه‌ها و درياها، درياچه‌ها و بركه‌ها، روش‌هاي جلوگيري از هرزروي و آلودگي منابع آب (حفاظت منابع آب)، مباني مديريت جامع منابع آب در سطح حوزه‌هاي آب‌خيز، پايداري منابع آب و ملاحظات زيست محيطي و اجتماعي، آشنايي اجمالي با روش‌هاي محاسباتي، كامپيوتري مدلسازي و تحليل سيستم‌هاي منابع آب. مباحث نوين در مديريت منابع آب: آبهاي مجازي، کاربرد پساب تصفیه شده بعنوان منبع آب رو به رشد در آبياري فضاي سبز، كشاورزي و تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی کشور

پیش نیازها: 

-

سیاست نمره دهی: 

امتحان ميان ترم 40%+امتحان پايان ترم 40%+ پروژه كاربردي 20%

دستیار آموزشی: 
مهندس محسن جواهری طهرانی
زمان بندی کلاس: 

-

تحت نظارت وف ایرانی