شما اینجا هستید

تجربیات

ثبت اختراع ارائه فرمولاسيون ساخت ميكروكپسولهاي حاوي نانو مواد مغذي در محيط هيدروپونيك،  با شماره ثبت اختراع 52372 مورخ 13/6/1387

تحت نظارت وف ایرانی